Všeobecná charakteristika systému Connex

Vyhľadávací systém Connex je založený na GSM, GPS a internetových technológiách a slúži na aktívnu lokalizáciu vozidiel. Bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému zaručuje hlavný server vo Švajčiarsku a roamingová SIM karta holandského GSM operátora VODAFONE.

V prípade neautorizovanej manipulácie s vozidlom je vyslaný signál na pult bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečuje 24-hodinové stráženie vozidla na území Slovenskej republiky. Majiteľ vozidla je v takomto prípade takisto upozornený a kontrolu nad vozidlom preberá pult bezpečnostnej služby, ktorá vykoná štandardnú protikrádežovú procedúru (aktivácia blokovania motora, sledovanie vozidla...).

Pult bezpečnostnej služby je prepojený on-line s partnerskými bezpečnostnými agentúrami Connex v 36 európskych krajinách. Aktuálny zoznam krajín, kde je možné dohľadanie odcudzeného vozidla prostredníctvom partnerských bezpečnostných agentúr je uvedený v prílohe.

V závislosti na stupni zabezpečenia a ponuke doplnkových služieb ponúka CONNEX tri úrovne riešenia: YELLOW, ORANGE MOBILE, BLUE MOBILE.

Porovnanie produktov

YELLOW ORANGE MOBILE BLUE MOBILE
POROVNANIE PODĽA ÚROVNE ZABEZPEČENIA
Aktívne dohľadanie odcudzeného vozidla v celej Európe, vrátane Ruska
Automatický prenos poplachových správ na pult bezpečnostnej služby
Poplach pri neoprávnenom pohybe vozidla
Pokus o poškodenie jednotky Connex
Záložná batéria jednotky Connex
Detekcia GSM rušenia
Upozornenie na aktívny špeciálny režim (servisný, transportný)
Blokovanie motora
Vstup do nastavenej zóny, výstup z nastavenej zóny
Poplach od autoalarmu (ak je prepojený s jednotkou Connex)
Nízke napätie autobatérie
Nízke napätie batérie v karte vodiča
Autorizácia užívateľa pomocou karty vodiča
Pokus o poškodenie antény GPS
SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM PULTU BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
Lokalizácia vozidla v prípade krádeže
Nastavenie servisného režimu
Nastavenie transportného režimu
Blokovanie motora
Nastavenie režimu núdzovej deaktivácie
UŽÍVATEĽSKÉ SLUŽBY DOSTUPNÉ POUŽITÍM WEBOVEJ / MOBILNEJ APLIKÁCIE
Lokalizácia vozidla
Nastavenie servisného režimu
Nastavenie transportného režimu
Nastavenie jazyka a hesla
Nastavenie poplachovej zóny
Nastavenie komukačných prostriedkov
Nastavenie limitu rýchlosti
Aktivácia / Deaktivácia systému
História jázd (nejedná sa o knihu jázd)