Je služba určená pre zákazníkov s maximálnymi požiadavkami na bezpečnosť s ponukou kompletného súboru užívateľských funkcií.

Prostredníctvom kombinácie technológií GPS a GSM zaisťuje maximálnu ochranu vozidla v spolupráci s pultom bezpečnostnej služby v celej Európe. Systém detekuje GSM rušenie, umožňuje blokovanie motora a prenos poplachovej informácie z autoalarmu vozidla užívateľovi. Je využité nezávislé blokovanie motora prostredníctvom karty vodiča. Ak je automobil odcudzený pomocou originálnych kľúčov a karta vodiča je mimo dosahu vozidla, bude pri pohybe vozidla odoslané poplachové hlásenie na pult bezpečnostnej služby.
Aktívny systém automaticky rozpozná neoprávnený pohyb vozidla a spustí krádežovú procedúru.

Užívateľ môže prostredníctvom webovej aplikácie využívať služby lokalizácie vozidla, nastavenie poplachovej zóny, nastavenie limitu rýchlosti, nastavenie transportného a servisného režimu, nastavenie komunikačných prostriedkov, diaľkovú aktiváciu/deaktiváciu systému atď.

Minimálna dĺžka trvania poskytovaných služieb je 1 rok.

Pre prihlásenie sa do webovej alebo užívateľskej aplikácie zadajte zákaznické číslo uvedené na zmluve a následne heslo, ktoré ste obdržali v aktivačnej SMS. V prípade, že heslo neviete, kontaktujte prosím zákaznícku linku a požiadajte operátora o prístupové kódy.

Pre prihlásenie sa do aplikácie kliknite na odkaz

Charakteristika služby Blue Mobile

Aktívne dohľadanie odcudzeného vozidla v celej Európe vrátane Ruska
Partnerské bezpečnostné služby v iných krajinách sa v prípade potvrdenej krádeže vozidla aktívne podieľajú na dohľadaní odcudzeného vozidla v zahraničí.
Automatický prenos poplachových správ pultu bezpečnostnej služby
Všetky produkty Connex patria pod takzvané aktívne systémy bezpečnosti. Podľa špecifík jednotlivých produktov je v prípade generovania jednotlivých poplachových hlásení automaticky upozornený pult bezpečnostnej služby.
Poplach pri pokuse o poškodenie jednotky Connex
Poplachové hlásenie pri odpojení zdroja napájania.
Poplach pri neoprávnenom pohybe vozidla (pri vypnutom zapaľovaní)
Pohyb vozidla s vypnutím zapaľovaním bez toho, aby bol nastavený transportný režim. Pri produktoch s kartou vodiča táto karta nie je nájdená v dosahu vozidla, keď sa vozidlo pohybuje bez zapnutého zapaľovania.
Autorizácia užívateľa pomocou karty vodiča (Driver Card)
Ak je automobil odcudzený pomocou originálneho kľúča ale karta vodiča je mimo dosahu vozidla, bude pri pohybe vozidla odoslané poplachové hlásenie na pult bezpečnostnej služby.
Poplach pri neoprávnenom pohybe vozidla (pri zapnutom zapaľovaní)
Aktivácia a deaktivácia systému sa riadi výlučne kartou vodiča.
Blokovanie motora (imobilizér)
Blokovanie motora vyhľadávacieho systému je nezávislé od imobilizéru vo vozidle. Ak je v prípade krádeže vozidla motor naštartovaný, príkaz na blokovanie motora odoslaný operátorom pultu bezpečnostnej služby je vykonaný až po vypnutí zapaľovania vozidla (napr. Ak zlodej zastaví a vypne motor, vozidlo sa už nenaštartuje).
Prenos poplachu od autoalarmu (ak je nainštalovaný)
Ak je autoalarm vo vozidle prepojený s vyhľadávacím systémom Connex, bude pri vyvolaní poplachu odoslané poplachové hlásenie na pult bezpečnostnej služby (Orange Plus) alebo priamo užívateľovi (Blue Pro).
Poplach pri GSM rušení
Ak systém Connex zaznamená pokus o rušenie GSM signálu, na pult bezpečnostnej služby je odoslané poplachové hlásenie. Podľa špecifikácii produktov je možné zablokovať motor.
Mobilná aplikácia - lokalizácia
Služba umožňuje zistiť polohu vozidla prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie. Pri zapnutom zapaľovaní určuje GPS systém polohu každých 10 sekund, tzn. že aktuálna informácia o polohe vozidla nie je nikdy staršia ako 10 sekund. Pomocu tejto služby zistíte nielen aktuálnu polohu vozidla ale aj poslednú uloženú informáciu o vozidle pred vypnutím zapaľovania.
Mobilná aplikácia - nastavenie limitu
Prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie môže užívateľ nastaviť limit rýchlosti (v km/h). Ak dôjde k prekročeniu Vami zadaného limitu, užívateľ bude upozornený. Túto službu je možné využit napríklad ak chcete aby Vaši obchodní zástupcovia neprekračovali určitú rýchlosť alebo aby Vaše dieťa nejadilo príliš rýchlo.
Mobilná aplikácia - nastavenie poplachovej zóny
Užívateľ môže pomocou webovej alebo mobilnej aplikácie nastaviť sledovanú oblasť. Je možné nastaviť, či chcete byť informovaný o výjazde/vjazde vozidla z/do tejto zóny.

Súbory na stiahnutie

Produktový list Blue Mobile
Stiahnuť
Užívateľský manuál Blue Mobile
Stiahnuť
Užívateľský manuál Blue Mobile - Jednotka 2233
Stiahnuť

Dopytový formulár

Profil *

Firma *

Meno

Priezvisko *

Telefón *

Email *

Poznámka

1 + 2 =