3 marec 2015
3 marca 2015,

Audi Q5 z Londýna vybavené systémom Connex bolo nájdené v pohybujúcom sa nákladnom vozidle pôvodom z Litvy spolu s 2 ďalšími vozidlami.
O ôsmej hodine ráno bola londýnska polícia informovaná o tejto krádeži. Vozidlo bolo ukradnuté bez použitia originálneho kľúča.
Polícia následne zistila prostredníctvom pultu bezpečnostnej služby, že vozidlo je vybavené vyhľadávacím systémom Connex.
V tomto momente začal pult bezpečnostnej služby monitorovať pohyb vozidla a informovať políciu v reálnom čase.
Polícia odhadla smer trasy, ktorým sa vozidlo pohybovalo a vyslala na miesto jednotku.
Policajné vozidlo dorazilo na určené miesto do 20 minút ale vozidlo nebolo možné lokalizovať aj napriek presným GPS súradniciam.
Polícia stále získavala aktuálne dáta z jednotky (vozidlo odbočilo vľavo/vpravo/spomalilo) a uvedomili si, že sledované vozidlo Audi Q5 sa nachádza
v nákladnom vozidle s litovskými poznávacími značkami.
Okrem tohoto vozidla sa tam nachádzali ďalšie 2 vozidlá značky Audi.
Vozidlá boli zabezpečené a nákladné auto pokračovalo na dohodnutú lokáciu, kde polícia zadržala 4 páchateľov.